Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

Анна Ярославна - кралица на Франция

САМО ФАКТИ: КНЯЗ ЯРОСЛАВ МЪДРИ Е ″ТЪСТ НА ЦЯЛА ЕВРОПА″, А СЪПРУГАТА НА ПУШКИН Е ПРАВНУЧКА НА УКРАИНСКИ ХЕТМАН

Киев, 12 януари 2022.- В късния период на ранното средновековие в Европа е имало няколко големи и силни държави. Сред тях – Киевска Рус и България. Ето и няколко факта от нашата история:

Ярослав Мъдри

– “Тъст на цяла Европа” – така наричат киевския княз Ярослав Мъдри (978-1054). Неговите дъщери са били омъжени за короновани особи: Анастасия – за унгарския крал Андрий, Елизавета – за норвежкия крал Харалд, Анна – за френския крал Хенрих I. Съпругата на сина на Ярослав Мъдри Володимир е била Ода – дъщеря на немския граф Леополд, Изяслав е взел за жена Гертруда – дъщеря на полския княз Лешка, а Всеволод се е оженил за византийската царкиня Мария от рода на Мономах.

– Първите библиотеки в Киевска Рус се появяват през ХI в. Там са били съхранявани гръцки ръкописи и славянски (старобългарски) преводи на богословна литература и богослужебни книги. Най-богати сбирки са имали Киево-Печерският манастир и Софийският събор. По времето на Ярослав Мърди там са се трудили много преводачи.

Володимир Велики

– По времето на княз Володимир (960-1015) и неговите наследници – Святополк и Ярослав, Киевска Рус сече свои златни и сребърни монети. През ХI-ХIII в. киевската парична единица се нарича гривня.

– След въвеждане на християнството (988 г.) в Киевска Рус се появяват и първите училища (по византийски образец). По разпореждане на княз Володимир в тях се учат децата на велможи и дружинници. Училищата процъфтяват и при Ярослав Мъдри. Неговата внучка Анна съумя да привлече над 300 ученички, които след завършването са можели не само да четат и да пишат, но и да лекуват.

– През 1574 г. в гр.Лвив (Западна Украйна) е отпечатан първият “Буквар” – първият учебник в източнославянските земи.

Пилип Орлик

– Бендерската конституция е приета в Бендери (сега е в Молдова – Приднестровието) на 17 април 1710 г. заедно с избирането на Пилип Орлик за хетман на Украйна. Съгласно конституцията хетманската власт се ограничава, въвежда се своеобразен казашки парламент начело с Рада. Радата се събира три пъти годишно. Според Орликовата Конституция Украйна е независима от Полша и Русия.

Иван Мазепа

– Украинското казачество е било високообразовано. Много от казаците са знаели латински език. Богдан Хмелницки е разговарял на няколко езика, както и Петро Сагайдачний. Иван Мазепа е владеел почти всички европейски езици. Това са хетманите. Полковниците обикновено са говорели на 5-6 езика. Полковник Морозенко е следвал в Падуанския университет, Немирич е получил образование в Англия, Белгия, Италия, Германия.

– Михаил Ломоносов учи цяла година (1734-та) в Киевската академия – едно от най-авторитетните тогава учебни заведения в Европа.

– Съпругата на Александър Пушкин Наталия Гончарова е била правнучка на украинския хетман Петро Дорошенко (1627-1698).

– След смъртта на хетман Данило Апостол (1733 г.) Източна Украйна окончателно губи своята автономия. С царски указ от 31 януари 1734 г. се създава хетманско правителство, в което влизат трима украинци и трима руснаци начело с княз Шяховский.(УВести)