Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ ЗА УКРАИНСКИ ЕЗИК

Киев, 01 октомври 2017.- Законът ”За образованието”, приет от украинския парламент и подписан от президента Петро Порошенко през миналата седмица, предизвика доста бурни реакции най-вече в чужбина – Унгария, Румъния, Русия, България, и не толкова бурни – в Полша. Главното в този закон е, че отсега-нататък преподаването в Украйна от четвърти клас до 12 ще се води на държавния, сиреч, украински език. А малцинствата ще имат право два-три часа седмично да изучават майчиния си език. Да не би в България е другояче?

Но както и да е. Всеки език е уникален. Ето и няколко факта за езика на Тарас Шевченко.

1.В съвременния украински език има почти 256 хил. думи.

2.По лексиката си украинският език най-много се доближава до белоруския – 84% обща лексика, следват полски и сръбски – 70% и 68%, и едва на четвърто място се нарежда руски – 62%. От 22 до 29 общи черти по фонетика и граматика украинският език има с белоруски, чешки, словашки и полски, а с руски – едва 11.

3.В украинския език, за разлика от останалите източнославянски езици, има 7 падежа, като един от тях е звателен.

4.През 448 г. византийският историк Приск Панийски, озовал се на територията на сегашна Украйна в лагер на Атила, записва две местни думи – „мед” и „страва” (мед и ястие). Това е първото документално фиксиране на украински думи.

5.През различни исторически етапи украинският език е наричан различно: мова (език) – “руська”, “русинська”, “козацька” (руска, русинска, козашка). Но най-често до средата на ХIХ в. украинският език е бил наричан “руська мова” (руски език);

6.В украинския език най-много думи започват с буквата “П”.

7.Най-малко употребяваната буква в украинския език е буквата “Ф”.

8.В украинския език думите имат много синоними. Например, думата “горизонт” (хоризонт) се радва чак на 12 синонима: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.

9.Малките на всички животни са съществителни от среден род: теля, котеня, жабеня (теле, котенце, жабче).

10.Украинският език е богат със своята умалително форма, дори думата “ворог” (враг) има такава форма – “вороженьки”.

11.В украинския език има букви, които няма, да речем, в български език: йотовани Ї (ЙІ), Є (ЙЕ), а буквата “І”, “і” е заимствана от латиницата.

Според някои данни, украинският език заема между 25 и 32 място по броя на носителите му сред най-разпространените езици в света. Твърди се, че 41-45 млн. души го владеят.

От 1996 г. в Софийския университет “Св.Климент Охридски” има украинска филология като част от славянската филология.(УВести)

Още по въпроса:

УКРАИНСКИЯТ ЕЗИК