Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ ЗА УКРАИНСКИ ЕЗИК

Киев, 01 октомври 2017.- Законът ”За образованието”, приет от украинския парламент и подписан от президента Петро Порошенко през миналата седмица, предизвика доста бурни реакции най-вече в чужбина – Унгария, Румъния, Русия, България, и не толкова бурни – в Полша. Главното в този закон е, че отсега-нататък преподаването в Украйна от четвърти клас до 12 ще се води на държавния, сиреч, украински език. А малцинствата ще имат право два-три часа седмично да изучават майчиния си език. Да не би в България е другояче?

Но както и да е. Всеки език е уникален. Ето и няколко факта за езика на Тарас Шевченко.

1.В съвременния украински език има почти 256 хил. думи.

2.По лексиката си украинският език най-много се доближава до белоруския – 84% обща лексика, следват полски и сръбски – 70% и 68%, и едва на четвърто място се нарежда руски – 62%. От 22 до 29 общи черти по фонетика и граматика украинският език има с белоруски, чешки, словашки и полски, а с руски – едва 11.

3.В украинския език, за разлика от останалите източнославянски езици, има 7 падежа, като един от тях е звателен.

4.През 448 г. византийският историк Приск Панийски, озовал се на територията на сегашна Украйна в лагер на Атила, записва две местни думи – „мед” и „страва” (мед и ястие). Това е първото документално фиксиране на украински думи.

5.През различни исторически етапи украинският език е наричан различно: мова (език) – “руська”, “русинська”, “козацька” (руска, русинска, козашка). Но най-често до средата на ХIХ в. украинският език е бил наричан “руська мова” (руски език);

6.В украинския език най-много думи започват с буквата “П”.

7.Най-малко употребяваната буква в украинския език е буквата “Ф”.

8.В украинския език думите имат много синоними. Например, думата “горизонт” (хоризонт) се радва чак на 12 синонима: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.

9.Малките на всички животни са съществителни от среден род: теля, котеня, жабеня (теле, котенце, жабче).

10.Украинският език е богат със своята умалително форма, дори думата “ворог” (враг) има такава форма – “вороженьки”.

11.В украинския език има букви, които няма, да речем, в български език: йотовани Ї (ЙІ), Є (ЙЕ), а буквата “І”, “і” е заимствана от латиницата.

Според някои данни, украинският език заема между 25 и 32 място по броя на носителите му сред най-разпространените езици в света. Твърди се, че 41-45 млн. души го владеят.

От 1996 г. в Софийския университет “Св.Климент Охридски” има украинска филология като част от славянската филология.(УВести)

Още по въпроса:

УКРАИНСКИЯТ ЕЗИК