Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

В НДК ″ДОСАДНИКЪТ″ НА АННА БАГРЯНА СЕ КУПУВА КАТО ТОПЪЛ ХЛЯБ

София, 13 декември 2021.- ″Един ″Досадникът″ от Анна Багряна, моля!″ – казва Георги от София. И след като купува книгата, иска автограф от автора – самата Анна Багряна.

Вчера тя – известна украинска писателка, поетеса, драматург и преводач, лично стоеше зад щанда на издателството ″Персей″, издало тази й книга.

Анна Багряна

Поредният Международен панаир на книгата в НДК е чудесен повод да се популяризира, в частност, и украинската книга. Освен ″Досадникът″ в превод на Димитър Христов – известен български поет и бард, ″Персей″ представи и други творби на пани Анна, сред които се откроява романът ″Такава дивна любов″ и стихосбирката ″Следа на Орфей″:

Аз се стапям във Вашата длан

като сън, като блян, като страст и

се заклевам:  в тихата бран

ще устоявам себе си властно…

Вниманието на посетителите привлече и ″Захар Беркут″ от украинския класик Иван Франко в превод на Димитър Христов, ″Басни, трактати″ от Григорий Сковорода, ″Третият свят″ от Иван Андрусяк, ″Сляп дъжд″ от Васил Слапчук и други произведения на украински автори.

Но да се върнем към ″Досадникът″. В него завършилият журналистиката Антон се опитва да намери своето призвание в живота. Известно време работи като кореспондент в радиото за политически новини, след това става крупие в скъпото киевско казино, а после – ръководител-отдел в сп.″Криминален свят″. Антон попива в себе си всички духовни болести на времето. Преследват го натрапчиви сънища с греховни мечти за призрачна монахиня. Лиричният герой търси утеха в църквата и е назначен за главен редактор на църковен вестник… Но това не е всичко, с което се сблъсква Антон в търсене на себе си. С помощта на бивш престъпник той се сдобива с ресторант, където всеки може публично да се изповяда и да получи опрощение на греховете си. Това ″ресторантьорско″ нововъведение има главозамайващ успех, но…

Този роман на Анна Багряна е отличен с Международна литературна награда ″Пантелеймон Кули″ и със специална награда на Международния литературен конкурс ″Коронация на словото″ в Украйна.(УВести)

″Персей″ издава не само украински книги…