Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

УКРАЙНА ИМА ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪНШНОТЪРГОВСКО САЛДО

Киев, 16 ноември 2021.- Украйна постигна положително външнотърговско салдо – $443,2 млн., сочат данните на Държавната статистическа служба.

За деветте месеца на годината страната е изнесла стоки и е предоставила услуги за $56,14 млрд., а е внесла – за $55,7 млрд. И при износа, и при вноса се наблюдава растеж от 32% спрямо същия период на м.г.

Износът само на стоки за страните от Европейския съюз възлиза на $19,436 млрд. Най-много от нас купува Германия – за $2,034 млрд., следвана от Нидерландия – $1,583 млрд., и Румъния – $1,129 млрд.

Стокообменът ни с България вече достигна $1,010 млрд. (износ – $615,4 млн., внос – $394,7 млн.).

Извън страните от ЕС най-големият ни партньор е Турция. Тя е купила от нас стоки за $2,749 млрд. Износът за САЩ е $1,139 млрд.

В чужбина продаваме предимно зърно, храни, машини, полимери, метали, наземни транспортни средства, летателни апарати, химическа и текстилна продукция. Общо Украйна търгува с 232 страни.(УВести)