"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

Нафтогаз

УКРАЙНА ДАВА ПОД НАЕМ 40% ОТ ПОДЗЕМНИТЕ СИ ГАЗОВИ ХРАНИЛИЩА

Киев, 28 октомври 2021.- Украйна е готова да предостави на заинтересовани европейски компании до 40% (около 10 млрд. куб. м) от подземните си газови хранилища за създаване на стратегически запаси от природен газ.

Според Сергий Перелома – ръководител на компанията ″Оператор на ПХГ″, за гарантиране на енергийната сигурност в пикови периоди трябва да има запаси в размер поне на 25-30% от годишното потребление на газ. ″А не всички европейски страни разполагат с хранилища, – казва той. – Затова ние предлагаме своите услуги″

Проучването на ″УВести″ сочи, че такива хранилища нямат Литва, Естония и Молдова. Капацитетът на полските подземни хранилища е едва 3,2 млрд. куб. м при годишно потребление от около 22 млрд. Румъния консумира 11,3 млрд. куб. м природен газ годишно, но разполага с хранилище само за 3,1 млрд.

Компанията ″Оператор на ПХГ″ готви предложение Европейската комисия да включи нашите подземни газови хранилища в списък с обекти за съхраняване на форсмажорни запаси на ″синьо гориво″ в ЕС. С това само ще се подсили европейската енергийна сигурност, смята Сергий Перелома.(УВести)