Б О Л Г А Р С Ь К І.. В І С Т І
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
  
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

  

 

 

 

 ВІДОМОМУ УКРАЇНСЬКОМУ БОЛГАРИСТОВІ ІВАНУ СТОЯНОВУ ВИПОВНИЛОСЯ 80 РОКІВ

З 1992 по 1998 рр. Іван Стоянов викладав українську мову у Софійському університеті "Св.Климент Охридський" та в Південно-Західному університеті у м.Благоєвград. На думку керівництва факультету, значною мірою саме завдяки діяльності київського лектора пов’язане відкриття в Софійському університеті спеціальності українська мова і література на кафедрі слов’янської філології.

Софійський університет "Св.Климент Охрідський" - майбутні україністи.

ІВАН АНДРІЙОВИЧ СТОЯНОВ народився 28 грудня 1935 р.  в с. Банівка Болградського району Одеської області в родині нащадків болгарських переселенців. Батьки були освічені, вільно володіли трьома мовами. Тато Андрій Савелійович працював кравцем, а мати Віра Семенівна – у колгоспі.
Після закінчення сільської семилітньої школи продовжив навчання в райцентрі, де після отримання атестату зрілості був запрошений на роботу літературним працівником у місцевій газеті. Через півтори року був призваний на військову  службу. Після звільнення в запас навчався на болгарському відділенні  Ленінградського (зараз - Санкт-Петербурзького) університету (1958 – 1963 рр.), потім - в аспірантурі Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України. Після закінчення (1966 р.) був прийнятий на роботу в цій же установі членом авторського колективу, який займався під керівництвом  акад. О.С.Мельничука укладанням  семитомного видання "Етимологічний словник української мови", брав участь у роботі над частиною реєстру третього, четвертого, п’ятого та шостого томів (сьомий готувався як довідковий), після закінчення укладання зайнявся у співавторстві з О.Р.Чмир підготовкою Болгарсько-українського словника - першої в славістиці лексикографічноЇ праці на матеріалі зазначених мов.
Роботу в науковій установі сполучав з викладанням болгарської мови в Київському  державному (нині - Національному) університеті ім.Тараса Шевченка. Після закінчення обох тем в Інституті мовознавства був прийнятий за конкурсом на посаду доцента кафедри української мови, читав лекційні курси зі старослов’янської мови та вступ до слов’янської філології, у 1991 р. очолив новостворену кафедру мов та літератур народів України. Загальний стаж роботи в КНУ становить майже два десятиліття.
Протягом 1992 – 1998 рр. Іван Стоянов - викладач української мови у Софійському університеті "Св.Климент Охридський" та в Південно-Західному університеті у м.Благоєвград (Болгарія). На думку керівництва факультету, значною мірою завдяки діяльності київського лектора в Болгарії пов’язане відкриття тут спеціальності українська мова і література на кафедрі слов’янської філології.
У 1998 р. прийнятий на роботу в Київський славістичний  університет завідувачем  кафедри слов’янської філології, був деканом, у період з 2003 по 2005 рр. - директором Інституту  славістики та міжнародних відносин (залишаючись завідуючим кафедри).
Іван Стоянов захистив кандидатську дисертацію "Семантична структура та етимологічний склад дієслів розумової діяльності в болгарській мові" (керівник акад. О.С.Мельничук), був призначений старшим науковим співробітником Інституту мовознавства у 1972 р., доцентом кафедри українського мовознавства КНУ в 1990 р., у 1995 р. захистив у Києві докторську  дисертацію "Болгарська мова в Україні: проблема  функціонування та розвитку лексики", з 2000 р. - професор кафедри слов’янської філології КСУ.

Іван Стоянов є автором наукових праць, зокрема:
1.Глаголы умственной деятельности в болгарском языке  [монографія]. – Київ: Наукова думка, 1977. – 127 с.
2.Болгарсько-український словник [співавтор О.Р.Чмир]. – Київ: Наукова думка, 1998. – 776 с.
3.Етимологічний словник української мови [член авторського колективу].  – т.3. – Київ; Наукова думка. - 1989, т.4 - 2003, т.5 - 2006, т.6  (передано до видавництва).
 4.Мова болгар України в її усній та писемній формі [автори: Стоянов І.А., Стоянова Е.П.,  Дадіверін І.Г.]. – Одеса; "Optimum", 2002. – 494 с.
Усього в науковому доробку Івана Стоянова - 139 позицій.
Основні напрямки досліджень: лексикологія, етимологія, діалектологія, функціонування мови болгарської діаспори в Україні, міжмовні контакти; автор  статей в українських енциклопедичних виданнях.

Іван Стоянов читає наступні курси:
граматика сучасної болгарської  мови
болгарська  діалектологія
методика викладання болгарської мови
історична граматика болгарської мови
болгарська мова у взаємозв’язках з мовами балканського ареалу
болгарсько-східнослов’янські міжмовні відносини
болгарсько-іншомовні (західноєвропейські) контакти: синхронічний та діахронічний аспект
історична граматика української мови
старослов’янська мова
порівняльна граматика слов’янських мов
аспектний переклад

Іван Стоянов нагороджений знаком "Відмінник освіти України", Почесною грамотою Верховної Ради України, медаллю та грамотою Міністерства освіти та науки Болгарії "Отець Паїсій Хілендарський", Почесним знаком Софійського університету "Св.Климент Охрідський" першого ступеня, ювілейною медаллю на честь 40-ліття соціалістичної Болгарії.

Ось що болгарський часопис"Украйна прес" писав про Івана Стоянова та молодих україністів:
"Украйна прес" - 1997 рік
"Украйна прес" - 1998 рік

 

 

   


Ось що болгарський часопис"Украйна прес" писав про Івана Стоянова та молодих україністів:
"Украйна прес" - 1997 рік
"Украйна прес" - 1998 рік