УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

ДЕМОКРАЦИЯТА ПРОВАЛЯ КИЕВСКА РУС?
Викингите създават държавата на източните славяни, теглят я към Запада

София, 15 юни 2007.- Първите достоверни данни за нашите предци съвпадат с великото преселение на народите в Европа. Чергарските племена (най-напред хуни, а по-късно и авари) използват славяните като "пушечно месо" в битките с римляните, например. Тъкмо тогава за нашенците започват да пишат тогавашните журналисти - летописците: гръцките ги наричат анти, а арабските - руси. За славяните древните историци споменават, че нямат нито силна власт, нито силна войска, но като воини са смели и храбри и не се страхуват от смъртта. Според летописите, обществената организация на предците ни е демократична, тъй като всички решения се взимат след одобрение от Събранието на старейшините и народа. С други думи, отбелязват украинските учени, вместо елит, който със сила да се бори за властта, при славяните е имало родови вождове; вместо щури и горещи глави, които да вкарат обществото в динамичен исторически процес, функционира общонародното събрание (виче - б."У-прес") или, по-точно, тълпата.
Тогава възниква въпросът: как през IX в. се е създала такава могъща държава като Киевска Рус? Как при славяните се е появила йерархията, откъде се е взел техният елит?
Според Хегел, за развитието на гръцките градове-държави спомага навлизането на чужденците, които създават здрави центрове, изграждат замъци, основават династии. С твърдението му е съгласен и Ницше. "Някаква си група русокоси главорези - раса на покорители и богаташи, която е разполагала с добра военна организация, слага своите хищнически лапи върху населението, което числено я превъзхожда. Ето така възниква "държавата", а не в резултат на сантиментален "договор",- пише философът.
Историческата практика показва, че във всички случаи идването на чужденци води до разслояване на обществото и възникване на първична йерархична структура - пришълците излъчват елит и предлагат държавна структура, а местното население - човешки ресурс. Това противодействие заражда необходимото напрежение, появява се подтик към историческа динамика. Всъщност, тъкмо по този начин народът влиза в Историята, смята в."День".
Възникването на Киевска Рус като държава не е изключение. През 679 г. на Балканите идва българският хан Аспарух с добре организирана орда. Южните славяни сключват с него съюз, от който се ражда могъщата държава България. Нейната йерархична структура е заложена от пришълците, а елитът се създава от старейшините на 100 рода, дошли с Аспарух.
А какво стана в Украйна?
Известно е, че славянските племена, които са живели покрай р.Днепър, постоянно са били обект на агресия от страна на Хазария. Сега много от нашите историци смятат, че тъкмо това е спомогнало за зараждането на държавата с център в Киев, през който е минавал търговският път от север на юг - "из варяг в греки".
Търговците от север, ползвали този път, са имали нужда от надеждна охрана. И варягите (викинги) са я осигурявали, защото това е бил техният занаят. Какви са били те по народност, трудно може да се каже. Но безспорно е едно - те са били наемници, добри професионалисти, които срещу заплащане са си вършили работа. Славяните са харесвали варягите като смели воини, които често са помагали за отблъскване на хазарите. Същевременно варягите са били заинтересовани от надеждния път на юг. Редица украински историци смятат, че тъкмо в резултат на тази взаимозависимост се е родила Киевска Рус. Без да се задълбочаваме по въпроса, кои са били князете Асколд, Дир, Рюрик или Олег, ще отбележим най-главното. Първо, в Рус държавният елит се сформира и става силен само благодарение на варягите. Второ, принадлежността на варягите към Запада спомага за приобщаване на народа ни към западния манталитет. С други думи, украинският народ получи шанса да стане държавническа нация, да има своя елит, да създаде собствена държава, при това държава по западен образец, без източния азиатски деспотизъм.
Но въпреки всичко, в Киевска Рус остава един елемент, който не е помагал особено за държавността. Става дума за Събранието (виче). Някои изтъкват наличието на този феномен у нас като нещо положително. Но внимателното разглеждане на явлението показва, че тъкмо в Събранието са били заложени условията за трагичните последици в бъдеще. Защото що е то виче? От една страна, мъжете се събират на мегдана и с гласуване (с викове) узаконяват властта на княза, т.е. тълпата оказва някакво влияние върху държавните работи. Такъв феномен в Западна Европа не е имало. От друга страна, князът и елитът са били принудени да угаждат на масите, за да утвърдят властта си.
Разбира се, някой може да каже, че Събранието е свидетелство за демократизъм, показател за висока гражданска активност и съзнание. Всъщност, тази констатация е спорна. Но безспорно е, че нашият народ не е минал през етапа на здравата държавна власт. В народното ни съзнание (или дори подсъзнание) не е заседнала традицията да уважаваме държавната йерархия като нещо, дадено от Бога. Това сложи негативен отпечатък върху манталитета на украинците. Освен това, по инициатива на Ярослав Мъдри (978-1054) княжеският престол в Киев и други градове е получавал не синът, а най-възрастният във фамилията. Затова князете не са имали амбиция да разширяват владенията си, да превземат нови територии. За тях главното е било да седнат в престижния стол, дори с цената на междуособни войни, заговори и убийства. От тази гледна точка елитът в Киевска Рус напомня съветската номенклатура, за която най-важното е било да грабне административен пост в по-голям град.
Но въпреки всичко, по земите на източните славяни се е създала държава. Киевска Рус по право може да се разглежда като полиетническа цивилизация. Най-голямата си слава тя достига по времето на княз Володимир (?-1015). После лека-полека започва залезът и Рус като цивилизация запада. Княз Данило Галицкий (1201-1264) прави опит да я реставрира, но не успява. Тази източнославянска цивилизация (IX - началото на XII вв.) съществува много по-малко от едно хилядолетие. А според философа Освалд Шпенглер, за да се утвърди, един свят се нуждае поне от 1000 г.
Вероятно това, което става сега в Украйна – политическо противоборство между президента, от една страна, и правителството и Върховната Рада – от друга, е признак на демокрацията, но не вреди ли тя на държавността?(УБВести)