УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

ЛИДЕР НА БЪЛГАРСКИТЕ УКРАИНЦИ Е НАГРАДЕН С ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ»
Киев, 28 август 2020.- С указ на президента на Украйна от 22 август Олена Коцева – председател на Сдружението на украинските организации в България «Мати-Украйна», е наградена с орден «За заслуги» III степен, съобщиха от посолството на Украйна в България.
Във Фейсбук тази новина беше придружена със следните думи: «Олена Коцева - наш лидер, наш авторитет, наш водач, наш, бихме даже казали, вожд е наградена с орден «За заслуги». С други думи, Украинската държава достойно оцени нейните усилия, които тя вече 20 години полага на длъжността «председател». Честито, друже! Бъди здрава и води ни не към зеленото, а към светлото бъдеще!»
В отговор на многобройните честитки пани Олена е отговорила:
«Скъпи приятели! Благодаря за прекрасните думи, които написахте по мой адрес. Благодаря ви, че ми вярвате, че ме подкрепяте, че ме следвате. Без вас съм само капчица. Но всички заедно сме едно огромно море! Всички носим Украйна в сърцето си и искаме родината ни да процъфтява, да бъде независима и просперираща държава. Държава, която украинците няма да напускат в търсене на по-добър живот в чужбина. Правя това, което смятам, че е правилно, говоря това, което чувствам и в което вярвам искрено, въпреки всичко. Искаше ми се тази награда да се беше появила при други обстоятелства, но те са такива, каквито са. Благодаря на всички!»

Още за Олена Коцева:
ОЛЕНА КОЦЕВА - ЛІДЕР УКРАЇНЦІВ БОЛГАРІЇ
ОЛЕНА КОЦЕВА: УКРАЇНА Є ТАМ, ДЕ Є БОДАЙ ОДИН УКРАЇНЕЦЬ