УБВісті виходять з червня 1998

УБВести излизат от юни 1998

До дня української писемності і мови

ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ - ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КНИЖКОВОГО МИСТЕЦТВА
Софія, 07 листопада 2018.- Торік у Дрогобичi, у видавництві «Коло» вийшло друком «Пересопницьке Євангеліє вiд Матвiя» (Укладач Федоришин М.В.) У книзi вiдтворене Євангеліє вiд Матвiя з Пересопницького Євангелія - визначної пам’ятки нацiонального Ренесансу та європейської Реформацiї. На сьогодні – це нацiональна пам’ятка української мови та книжкового мистецтва, на якій присягають на вірність українському народу Президанти України під час інавгурації.
За своїм змiстом рукопис – традицiйне тетраєвангелiє. Його призначення – урочисте Богослужiння, отже тексти чотирьох євангелiстiв – Матвiя, Марка, Луки та Івана, розташованi один за одним. На першiй сторiнцi обкладинки зображений Євангеліст Матвiй iз рукописного Євангелія 1561 р. (Пересопницького).
Рукопис створений архiмандритом Пересопницького монастиря Григорiєм, писарем Михайлом Василевичем Сяноцьким та його учнем у Заславському та Пересопницькому монастирям (1556-1561) з iнiцiативи княгинi Анастасiї Заславської. Рукопис побачив світ 29 серпня 1561 р. Це один iз перших перекладiв Євангелія iз староболгарської на староукраїнську мову, про що зауважив і переписувач у післямові до Євангелія.
М.Максимович, який вважається одним з перших наукових дослідників давньої української літератури, який досліджував літературні пам’ятки Київської Русі, зокрема, називає Пересопницьке євангеліє однією з перших пам’яток відродження книжкової діяльності на Південній Русі. Відмінною ознакою книжкового відродження було прагнення наблизити Священе Письмо до народної мови. Якраз у Пересопницькому євангелії багато церковнослов’янських (староболгарських) слів і зворотів замінено або пояснено словами південноруської (староукраїнської) мови.
Рукописне Пересопницьке Євангеліє представляє собою розкiшний манускрипт in folio, вагою 9 кг 300 г, форматом 380 х 240 мм. Вiн складається з 482 пергаментних листiв, оправлених у дубовi дошки, що обтягнутi зеленим бархатом. (Саме на ньому присягають Президенти України ). Текст, що добре зберiгся, виконаний темно-коричневим чорнилом iз застосуванням червоної фарби для нумерацiї глав, видiлення початкових лiтер (буквиць), а також рiзних примiток на полях. Високим професiйним рiвнем видiляються поданi в ньому багатоколiрнi заставки, iнiцiали, пунктуацiйнi знаки, контурнi малюнки та мiнiатюри, що виконанi у традицiях волинської iконописної школи того часу, а також оригiнальна плетена рослинна орнаментика, яка, зберiгаючи певну єднiсть з мистецтвом Вiдродження, має яскраво виражений характер самобутнього українського книжкового мистецтва.
У музеї Пересопницького Євангелія в Культурно-археологiчному центрі «Пересопниця» на Рiвненщинi головним експонатом є факсимільне видання Пересопницького Євангелія 2008 р.
Цього лiта менi випала щаслива нагода побувати у селi Пересопниця з моєю подругою - мистецтвознавцем  Анелiною Данчук, з якою ми колись штудiювали основи режисури у Дубнiвському культосвiтньому училищi (нинi –колеж культури i мистецтв). Завдяки моїй подрузi ми вiдвiдали Культурно-археологiчний центр «Пересопниця» у товариствi країнознавця Миколи Федоришина – першого директора цього центру, укладача Пересопницького Євангелія видання 2017 р.
Культурно-археологiчний центр «Пересопниця» охоплює музей Пересопницького Євангелія i пам’ятник українській Першокнизі, Археологiчний музей, музей-скансен «Княже мiсто ХІІ-ХІІІ ст.» з двором ХІ-ХІІІ ст., монастирище (княжий некрополь), а також сцену для фольклорних та театральних дiйств, ярмаркову толоку.
Бiля Святомиколаївської церкви з дзвiнницею ХVIII ст. розташований музей-скансен «Княже мiсто ХІІ-ХІІІ ст.» з фрагментом укрiплення городища (фортечна стiна).
Колись княже мiсто, сьогоднi Пересопниця - невелике село, яке нараховує 180 жителiв. Перша лiтописна згадка про Пересопницю вiдноситься до 1149 р.:
«в лєто 6657 [1149] и вшедъ Изяслав
в Лучьскъ, и поча совкупляти Оугры.
и Ляхы. и тоє зимы приде к нему Болеслав.
и Єндрихъ брат єго. и помочь Оугорьская.
и сташа оу Чемерина. И придоша к
Вячеславу в Пересопницю».
Антонiна Якiмова

Світлини надані автором


Пересопницьке Євангеліє вiд Матвiя, 2017. Укладач – країнознавець Микола Федоришин


Пам’ятник українській Першокнизі


Музей Пересопницького Євангелія


Руїни Пересопницького монастиря