УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

УКРАЙНА БЕ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЕНА НА VII ФОРУМ НА ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ НА ЕС В СОФИЯ
Необходимо да се създаде ефективен механизъм за противодействие на информационните заплахи в Дунавския регион, решиха участниците във Форума

Одеса, 20 ноември 2018.- На 17-19 октомври в София се проведе VII Форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, по време на който Украйна бе представена от Асоциацията на органите на местното самоуправление «Стратегия на ЕС за Дунавския регион» с директор Юрий Маслов с подкрепата на Министерството на информационната политика на Украйна.
На Форума беше презентиран алманах «Фокус на Дунай» с интересни материали за положителните промени и реформите, които се извършват в Украйна.
Всички положителни промени в концептуалните подходи към формите на международно сътрудничество, които се състояха през последните години, включително и техния практически резултат - ратифицирането на Споразумението за асоциация с ЕС, въвеждането на безвизов режим и отварянето на зона за свободна търговия, говорят за стремежа на Украйна за европейска интеграция.
Пълноценния одит на външната политика ни кара днес от друг ъгъл да погледнем на възможностите, които отваря за Украйна Стратегията на ЕС за Дунавския регион като максимално полезен инструмент за позициониране на ролята си в конгломерата на дунавските държави, намиране на общополезни партньори, привличане на инвестиции, споделяне на опит и стимулиране на конкурентоспособността на отделните региони.
Река Дунав е транспортен речен коридор на десет държави и четири столици. Дунавският регион заема 1/5 от територията на ЕС и обединява 14 държави. Площта на Дунавския басейн е 817 000 кв. км с население почти 115 млн. жители. Дунавският басейн включва украинските реки Прут, Сирет и Tиса. Дунавската делта е обект за световно наследство на ЮНЕСКО.
Европейската стратегия за региона на река Дунав е най-успешната регионална инициатива на Европейския съюз за хармонично развитие на 14-те страни, свързани с река Дунав. Програмата е насочена към решаване на глобални проблеми в региона, които не са осъществими за една държава; подобряване на благосъстоянието на народите, живеещи в региона на река Дунав.
Украинската част на Дунавския регион обхваща площ от 68,1 хил. кв.км с общо население от 5,9 млн. и включва четири области – Одеска, Ивано-Франкивска, Чернивецка и Закарпатска. Всички те са гранични, имат значителни природни климатични и ландшафтни особености, характеризиращи се с наличието на компактни етнически анклави. Тези административни единици също са интересни със своето историческо минало, културно наследство, зонова форма на идентичност, сложна конфигурация на езикови диалекти, активни миграционни процеси.
За съжаление, дълго време Украйна не е използвала всички възможности, които дава членството в конгломерата на Дунавските страни под егидата на Европейския съюз, и не е имала ясна програма, насочена към постигането на собствените си интереси в това пространство. Досега никога не е била формирана официална делегация за представяне на Украйна в стратегическия форум на ЕС за Дунавския регион - годишна платформа за обсъждане на общи проблеми и предизвикателства в този край.
Обаче тази година, благодарение на усилията на Асоциацията на органите на местното самоуправление «Стратегия на ЕС за Дунавския регион» и нейния директор Юрий Маслов, както и на подкрепата на Министерството на информационната политика на Украйна, нашата държава беше представена на високо ниво на VII Форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Както вече споменахме, на Форума беше представен алманах «Фокус на Дунай». Авторите му са специалисти и експерти на профилирани държавни структури, водещи научни институции, обществени организации, работещи в областта на реализацията на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Те представиха комплексно виждане за по-нататъшното участие на Украйна в реализацията на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, резултатите от успешните проекти, интервюта с известни украински реформатори.
Алманахът включва 15 тематични раздела, посветени на различните приоритети на Стратегията на ЕС за Дунавския регион в контекста на украинската проблематика. Той е публикуван на украински и английски език и илюстриран с много снимки.
Представители на европейските страни високо оцениха изложбата «Україна: історії успіху» («Украйна: история на успеха»), в рамките на която на 16 щанда бяха представени успешни национални и трансгранични проекти, реализирани в граничната зона на Одеска, Чернивецка, Закарпатска и Ивано-Франкивска област.
Украинската страна проведе «кръгла маса» на тема: «Информационно позициониране. Предизвикателства и заплахи в информационното пространство на Дунавския регион: единната стратегия за защита като гаранция за сигурност".
По време на Форума заедно с европейски експерти беше направен анализ на информационните атаки на територията на Дунавския регион – Германия, България, Унгария, Словения, Румъния, Молдова и Украйна. Бяха показани конкретни примери за информационни съобщения, насочени към формиране на национална враждебност, недоверие и дестабилизация на социално-политическата ситуация.
Участниците стигнаха до извода, че е необходимо да се създаде ефективен механизъм за противодействие на информационните заплахи и да се изработи концепцията за информационна интеграция на крайдунавските страни в единно информационно поле.
Съветник на министъра на информационната политика на Украйна Мирослав Илляш представи на бранда на Украйна Ukraine NOW, който бе създаден от украинската агенция Banda в рамките на работата на Комисията за популяризиране на Украйна. Брандът Ukraine NOW получи една от най-престижните награди в областта на дизайна - Red Dot Design Award в категорията Corporate Identity.
Елена ПЕТРОВА
Център за устойчиво развитие и екологични изследвания на Дунавския регион на Одеската областна държавна администрация.
София-Одеса