УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

ТОВА Е ЗА ВАС, ДРАГИ ГЕЙМЪРИ!
Искали ли сте някога да бъдете художник? Желаете ли да разберете какво означава това? Тогава играйте играта "The Fantastic Adventure through Art History of Ukraine"!
В тази игра вие сте художник. Художниците реагират чрез своите творби на заобикалящата ги реалност и предизвикателствата на времето. Играта ви показва какво се е ставало на територията на съвременна Украйна между 1920 и 2020 гг. и вие можете да изберете, как да реагирате на тези исторически събития чрез вашите творби. По този начин играта ви помага да изградите своя собствена алтернативна украинска история на изкуството.
Тази игра не е изчерпателно или изчерпаемо ръководство за украинското изкуство между 1920 и 2020 гг. Има много важни явления в изкуството извън тези, обхванати в играта. Препоръчваме ви да продължите да изследвате.
Партньори по проекта: Кураторска асоциация OK projects, Bilesuhe Агенция и Photinus studio. "The Fantastic Adventure through Art History of Ukraine" е част от програмата Ukrainian Institute - Український інститут #UkraineEverywhere за представяне на визуалната култура на Украйна в интернет. Разгледайте повече www.fantasticadventure.ui.org.ua