УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА «БОЛЯРКА» ОТ ЛЕСЯ УКРАИНКА В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА
София, 09 юни 2021.- В Народната библиотека «Кирил и Методий» беше представена «Болярка» - драма на Леся Украинка, за първи път преведена в България. Преводачът е известният български поет Димитър Христов, а издателството е «Мултипринт».
Тази творба е написана през 1910 г. в Египет, където поетесата се лекува. Но излиза едва след смъртта на авторката – през 1914 г. После се издава през 1918 г., т.е., по време на Украинската Народна Република, и през 1927 г., когато Украйна вече е УССР. След това над 60 г. това произведение е забранено. По време на т.н. перестройка и след провъзгласяването на независимостта на Украйна тази драматична поема е преиздавана и поставяна на театрални и оперни сцени.
А забранявана е «Болярка» за това, че в нея хуманистичният дух извисява националното чувство и стремежът за свобода и за правата на жените по онова време. Цялата поема е пронизана от жаждата за независимост, за самоопределение и спасение от имперските домогвания на руската царска власт. Авторката пресъздава образи и сюжети почти от натура – отражение на историческите и нравствените противоречия в съзнанието на родолюбивите украинци в средата на ХVII в. Та на въпроса - за съветската цензура «Болярка» е била «ярка» националистическа творба.
Проявата в Народната библиотека беше почетена от български литератори, учени-литературоведи от БАН, преподаватели и студенти-украинисти от Софийския университет «Св.Климент Охридски», Представители на Атлантическия съвет, украински дипломати и актив на диаспората.
Според посланика на Украйна Виталий Москаленко, появата на «Болярка» на книжния пазар в България е знаменателно събитие. Преводът на творбата е фин, задълбочен. Пан Виталий смята, че би било добре някой български театър да се захване с тази драма.
Всички присъстващи останаха очаровани от рецензията на «Болярка», представена от проф. Людмил Димитров. Всъщност, това не беше рецензия, беше лекция с анализ както на славянските литератури през ХIХ в., така и  наше време. Според професора, българският превод дава възможност на читателя да усети тази творба с всичките си сетива, да я приеме много лично.
В рамките на проявата посолството на Украйна подари на Народната библиотека 14-томно луксозно издание на творбите на Леся Украинка.(УВести)

Фоторепортаж на Васил Жукивский