УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

УКРАЙНА ОСТРО ПРОТЕСТИРА: БЪЛГАРИЯ СЕ НАMЕСВА В НАШИТЕ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
Киев, 20 май 2020.- Днес Народното събрание прие декларация, според която Украинската държава, извършвайки административна реформа, като че ли накърнява правата и самобитността на българското малцинство в Одеска област. Отговорът на Киев, и то категоричен, дойде незабавно.
Външното министерство на Украйна остро протестира по повод декларацията, приета от Народното събрание на Република България, за административно-териториалната реформа в нашата страна и защита на правата и целостта на българското малцинство, четем в отговора. Въпросът за тази реформа спада към изключителната компетенция на държавните органи в Украйна. «За нас е абсолютно недопустим опитът една чужда държава да се намесва във вътрешните работи на Украйна», категорично е украинското външно министерство. Нещо повече, в Киев подозират, че някой подвежда официална София чрез «манипулативни и недостоверни твърдения», че реформата уж може негативно да се отрази върху националната самобитност на етническите българи в Украйна.
Киев изрично потвърждава, че «защитата на права и свободите на всички малцинства в наша държава, включително българското, е един от основните приоритети в дейността на държавните органи в Украйна», като закрилата се извършва съгласно Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защитата на националните малцинства (апропо: Народното събрание на Република България така и не ратифицира тази конвенция, защото тук малцинства нямало – б.УВести). Освен това, правата на националните малцинствата в Украйна са защитени от родното законодателство и стриктно се спазват от Украинската държава според най-съвременните европейски практики, пише в декларацията.
«Що се отнася до Болградския район, то там въпросът ще бъде уреден съгласно украинското законодателство, като ще бъде взета под внимание позицията на местните жители, включително и българската общност», подчертава външното министерство на Украйна и призовава българските власти всичко да се решава в рамките на конструктивен диалог, който двете страни винаги са водили. «Призоваваме българските депутати да действат съгласно принципите на дружба и взаимно разбиране, с които традиционно се отличават отношенията между Украйна и България», казва се в декларацията.(УВести)

Нашата справка:
Съгласно окончателния план, на територията на Болградския район се създават пет общини (обединени териториални общности):
Болградска градска, формира се от Болградски, Зализничненски, Табакивски, Виноградивски, Оксамитненски и Владиченски селски съвет;
Кубейска община, формира се от Кубейски, Орихивски и Виноградненски селски съвет;
Городненска община, формира се от Городненски, Олександривськи, Новотроянивски и Дмитривски селски съвет;
Василивска община, формира се от Василивски, Каракуртски, Банивски, Голицки и Калчивски селски съвет;
Криничненска община, формира се от Криничненски селски съвет и село Новоозерне от съседния Измаилски район.

УКРАЇНА РІШУЧЕ ПРОТЕСТУЄ: БОЛГАРІЯ ВТРУЧАЄТЬСЯ У НАШІ ВНУТРІШНІ СПРАВИ
Київ, 20 травня 2020.- Сьогодні Народні Збори Болгарії ухвалили заяву, за якою Українська держава, проводячи адміністративну реформу, начебто зазіхає на права та самобутність болгарської меншини в Одеській області. З цього приводу поширюємо реакцію офіційного Києва.
«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з ухваленням Народними Зборами Республіки Болгарія Декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні і захисту прав та цілісності болгарської спільноти.
Питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України. Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України.
Викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України.
Наголошуємо, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, включно болгарської, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин (1995 рік).
Українська сторона неодноразово доводила відкритість і готовність сприяти розвитку національної самобутності українських громадян з етнічним болгарським походженням. Права національних меншин в Україні закріплені в національному законодавстві і неухильно захищаються державою у відповідності до найсучасніших європейських практик.
Питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у т.ч. чисельної болгарської громади.
Вважаємо, що будь-які питання можна вирішити шляхом конструктивного діалогу, що і відбувається на рівні глав МЗС двох країн.
Закликаємо болгарських парламентарів діяти відповідно до принципів дружби і добросусідства, які традиційно існують між Україною та Болгарією», йдеться у заяві нашого міністерства.(УВісті)

Наша довідка:
Нагадаємо, що згідно з остаточним планом облдержадміністрації, в Болградському районі планують створити п’ять об’єднаних територіальних громад: Болградську міську, куди увійдуть власне Болградська, Залізничненська, Табаківська, Виноградівська, Оксамитненська та Владиченська сільські ради.
Кубейську сільську ОТГ до якої увійдуть Кубейська, Оріхівська та Виноградненська сільські ради.
Городненську сільську ОТГ у складі: Городненської, Олександрівської, Новотроянівської та Дмитрівської сільських рад.
Василівську сільську ОТГ у складі: Василівської, Каракуртської, Банівської, Голицької та Калчівської сільських рад.
Криничненську сільську ОТГ у складі: Криничненської сільської ради та села Новоозерне Озерненської сільської ради Ізмаїльського району.