УБВісті виходять з червня 1998

УБВести излизат от юни 1998

УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ: 100 РОКІВ ДИПЛОМАТІЇ
18-19 червня 2018 р. в Софiї проходила Міжнародна наукова конференція з нагоди 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Українською Народною Республікою та Царством Болгарія «Болгарiя і Україна в iсторiї Європи», органiзаторами якої виступили Інститут історичних досліджень Болгарської академiї наук та Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин України.
Українські та болгарські науковці і дипломати у дискусії стосовно історичного розвитку дружніх зв’язків з часів Київської Русі та Першого Болгарського царства з наголосом на стосунках між Українською Народною Республiкою і Царством Болгарія та діяльності посольств двох держав, а також на сучасному етапі двосторонніх відносин, торкнулися і теми М.Драгоманова. У першiй секції були представленi двi доповiдi про українського вченого: «Фiгура Михайла Драгоманова: дослiдження життя i творчостi в Українi» д-ра Наталії Бацак з Інституту iсторії України НАНУ, у якiй зроблено огляд сучасних українських дослiджень про М.Драгоманова, та доповiдь заступника голови Спiлки українських організацій Болгарії Антонiни Якiмової «Михайло Драгоманов: європейський вчений, професор Софiйського унiверситету», у якiй акцентовано увагу на тому, що М.Драгоманов прибув до Софiї у 1889 р. викладати iсторiю у новоствореному першому вищому навчальному закладi Болгарiї, який тодi iменувався Вищою школою. Вiдомим європейським ученим i був першим професором серед його колег, який будь-коли викладав у справжньому унiверситетi. Проаналiзовано внесок українського вченого в iсторiю Софiйського унiверситету та молоду болгарську науку загалом.
Увагу дослiдникiв i вчених привернули також постатi Осипа Бодянського і його зв’язки з болгарами (доц. д-р Теодорічка Готовська-Хенце, Інститут історичних досліджень БАН), Маріна Дрінова і його наукова спадщина між Харковом і Софією (гл. ас. д-р Надежда Ніколова (Інститут болгарської мови, БАН), Олександра Шульгина – дипломата і вченого в Болгарії (проф. д.і.н. Теофіл Рендюк, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин України). Про болгаро-українські зв’язки з огляду на архівні документи зробив презентацію д-р Цветан Радулов з Наукового архіву БАН.
Українськi науковцi представили документальну фотовиставку «Українська дипломатія 1917-1924 рр.: зародження національних традицій». Серед документiв - матерiали про першого посла УНР в Болгарiї  О.Шульгина, батько якого добре знав М.Драгоманова, та першого посла Царства Болгарія в Українi I.Шишманова, зятя М.Драгоманова. У проф. О.Шульгина склалися дружнi стосунки з проф. I.Шишмановим, якi тривали впродовж багатьох рокiв.
20 червня, в день роковин М.Драгоманова, українські науковці - учасники конференції, поклали квіти до могили Михайла Драгоманова, похованого на Центральному цвинтарі Софії. У 1919 р. українська дипломатична мiсiя спiльно з болгарськими вченими та українськими емiгрантами вшанувала українського вченого, виконавши на його могилi гiмн УНР «Ще не вмерла Україна». Доц. д-р Валерій Власенко з Сумського державного університету, який виступив на конференції з доповіддю про українську політичну еміграцію у міжвоєнний період в Болгарiї, у своїх дослідженнях зазначав, що у 20-30-х роках ХХ ст. українські емiгранти щороку, 20 червня, віддавали шану М.Драгоманову на його могилі. Слід додати, що В.Власенко - довгорічний учасник і доброзичливий наставник конференції «Драгоманiвськi студії», яка проходить в Софії з 2006 р.
Продовжуючи традицiю, сучасна українська дiаспора та Українське посольство, покладаючи квіти до могили Великого Українця, виконують теж гiмн України. Прикметно, що українські iсторики, серед яких були викладачi iсторичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Т.Шевченка (випускником i викладачем якого був i  М.Драгоманов) проф. д-р Олег Машевський та проф. д-р Григорій Перепелиця, українські вченi, якi представляли незалежну державу Україна, про яку завжди мрiяв М.Драгоманов i вiрив, що колись вона постане, виконали державний гiмн «Ще не вмерла Україна».
З нагоди 22-ї річниці Дня Конституції України співробітники Українського посольства на чолi з послом України М.Балтажи та представники СУОБ «Мати Україна» поклали квіти до пам’ятника видатному українському вченому,  першому професору Вищої школи в Софії Михайлу Драгоманову.
Антонiна Якiмова